Печат на тази страница

Корица на книга "Културата като дистанция" от Ивайло Дичев

Корица на книга "Културата като дистанция" от Ивайло Дичев
формат: 22/16 см.
тираж: 1000 бр.
клиент: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
година: 2018 г.

Проф. Ивайло Дичев се обърна към нас за оформление на корицата на новата му книга "Културата като дистанция", Университетско издателство, София, 2018.